Wat is Samen Leven vzw?

Samen Leven Oost-Vlaanderen wil de maatschappelijke integratie en de culturele/socio-economische participatie van diverse doelgroepen (bv. jongeren, werkzoekenden en werklozen, vrouwen, asielzoekers, mensen met een migratieachtergrond, senioren en kansarmen) in de samenleving bevorderen. Met haar werking wil ze bijdragen aan een solidaire, diverse en inclusieve samenleving.

Wat doet Samen Leven vzw?

We werken voornamelijk aan projecten rond sociale en duurzame thema’s zoals onderwijs, diversiteit en arbeidsmarkt. Dankzij de expertise die door onze medewerkers de voorbije jaren werd opgebouwd, ontwikkelen we samen met relevante partners nieuwe kennis en werkwijzen die passen bij de vraagstukken van vandaag en morgen. Met onze projecten werken we mee aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.