Where women work

Samen Leven Oost-Vlaanderen vzw ontving van ESF Vlaanderen een budget om de voorbereidende fase van deze oproep aan te vatten. Deze oproep heeft als doel dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken door het opzetten van Vlaamse en transnationale partnerschappen waarin minimaal aan ‘mutual learning’ wordt gedaan en aan implementatiemogelijkheden voor de Vlaamse arbeidsmarkt wordt gewerkt.

Samen Leven vzw wil hierbij onderzoeken hoe rond vrouwen met een migratie-achtergrond beter kunnen worden ondersteund op de Vlaamse arbeidsmarkt.