Activate- Motivate – Start (AMoS)

Jongeren hebben in Vlaanderen, na uitstroom uit de school, niet onmiddellijk recht op een werkloosheidsuitkering. We kennen bovendien een hoge graad jeugdwerkloosheid, waardoor ook het vinden van een job geen evidentie is. Als ze er al één vinden, is dat vaak een precaire job, aan een laag loon. Gevolg is dus dat veel jongeren in de armoede terecht komen. Een laatste vangnet is dan het aanvragen van een leefloon bij het OCMW. Wij vermoeden dat een voor de doelgroep waardevolle aanvullende dienstverlening kan worden ontwikkeld in het voortraject tot het OCMW of een andere traject naar werk. Concreet denken wij eraan om samen met de jongere en de maatschappelijk werkers van het OCMW van het traject een hefboom te maken (en dus een positief verhaal) voor de jongere waardoor haar/zijn kansen op de arbeidsmarkt ook effectief groter worden, de greep op het leven vergroot en hun loopbaan in handen kunnen nemen. Belangrijk is het detecteren van deze moeilijk te bereiken doelgroep. Binnen dit project willen we op zoek gaan naar deze jongeren en hen begeleiden. Specifiek willen we een ‘product’ ontwikkelen en testen dat deze jongeren bereikt en begleidt. Dit willen we grotendeels digitaal doen. Iedereen heeft een smartphone en bijna iedereen gebruikt sociale media. Via gerichte advertenties, afgestemd op doelgroep en hun leefwereld willen we hen activeren. Vervolgens willen we deze mensen via een persoonlijk traject begeleiden naar de verschillende bestaande organisaties die trajecten naar werk opzetten. Het komt dus neer op activeren – motiveren – starten. Via dit pilootproject willen we jongeren helpen de regie te nemen over hun leven en toekomst en hun maatschappelijke participatie te bevorderen.