Vlaanderen, maar ook Gent, wil de werkzaamheidsgraad omhoog. Maar in dit kader lijkt de vroegtijdige uitstroom van oudere werknemers zelden een prioriteit. In Gent merken we de laatste 10 jaar dat het aantal NWWZ ongeveer gelijk gebleven is. Het aantal NWWZ boven de 55 jaar is in die periode echter verdubbeld. Hoog tijd dus om ook hen bij de toekomst van onze arbeidsmarkt te betrekken.

In bedrijven wordt momenteel weinig concreet loopbaanbeleid gevoerd gefocust op 55+’ers. Ze krijgen zelden de gelegenheid om een functie mee te creëren waarin zij juist door de inzet van hun talenten, (sociale) vaardigheden en ervaring, een meerwaarde kunnen creëren. Deze 55-plussers komen door verschillende oorzaken steeds meer onder druk te staan en te vaak leidt dat tot een vervroegde uitval. Door gezondheidsproblemen (stress, burn-out) worden ze ziek of kiezen ze ervoor om hun loopbaan vervroegd te beëindigen. Bovendien zullen ook de digitalisering van onze arbeidsmarkt en de noodzaak om 21ste vaardigheden aan te leren zorgen voor extra druk op deze erg waardevolle groep werknemers.

Hoe zorgen we ervoor dat zij niet vervroegd uitstromen en gemotiveerd en succesvol aan de slag blijven? Kan job crafting hiervoor een relevante tool zijn binnen het HR-beleid? Dat was het uitgangspunt van dit project. Via job crafting laten we ouder wordende werknemers het initiatief nemen om hun baan aan te passen aan veranderingen in interesses en capaciteiten. Het is volgens ons een belangrijke sleutel naar duurzame inzetbaarheid.

We ontwikkelden een traject en testten dit uit op twee Gentse werkvloeren, bij Solidaris en bij Anglo Belgian Corporation. Op basis van de gelopen piloten goten we de methodologie en concrete aanpak in een laagdrempelig, vlot leesbaar stappenplan dat door andere bedrijven kan worden gebruikt om zelf aan de slag te gaan.

Dit project dat werd ingediend binnen de eerste projectoproep van het Gentse Arbeidspact, ging van start in 2021 en liep tot april 2023. Het stappenplan dat u op deze pagina in pdf kan terugvinden, is het sluitstuk van het project ‘Succesvol aan de slag blijven: job crafting voor 55+’ers’, binnen het thema transitie naar de jobs van de toekomst.

Job crafting, een stappenplan voor jouw organisatie

Organisatiescan job crafting

Heb je ook interesse om met job crafting op jouw werkvloer aan de slag te gaan? Scan dan alvast even je bedrijf om een idee te hebben hoe ‘klaar’ je organisatie is om te starten. Heb je nadien nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Hopelijk tot gauw!